Coğrafi konumu nedeniyle gerek Türkiye'nin gerekse Avrupa'nın Orta Doğu ülkelerine açılan kapısı durumunda olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yatırım ortamı açısından dünyanın ve Türkiye'nin birçok bölgesine göre çok daha avantajlı bir durumdadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde organik değer zincirlerini etkileyen olumlu faktörler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Kamu desteklerinin varlığı
  • Büyükşehir merkezlerine güçlü ulaşım altyapısı ağı
  • İklim
  • Orta doğu pazarlarına yakınlık
  • 1.000.000 hektarlık sulama altyapısı
  • Bakir tarım ve mera alanlarının varlığı
  • Genç ve dinamik işgücünün varlığı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yatırım Olanakları ve Teşvikler için İlgili Bağlantılar: