Türkiye’de organik tarım üretimi, 1980’li yıllarda geleneksel ürünlerin Avrupa organik pazarında talep edilmesi ve Avrupalı organik tarım şirketlerinin temsilcileri aracılığı ile başlatıldı. Organik üretim ilk olarak Ege Bölgesi’nde başladı, organik olarak yetiştirilen ilk ürünler ise kuru üzüm ve kuru incir oldu.

İlk örgütlü organik tarım hareketi 1992 yılında “Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği”nin kurulmasıyla başladı. Başta ithalatçı ülkelerin bu konudaki mevzuatlarına uygun olarak yapılan üretim, 1991 yılından sonra bitkisel üretimde, 1999 yılından sonrada hayvansal üretimde 2092/91 sayılı Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü esas alınarak yapıldı. 1990’lı yıllarda organik ürünlerin ticari olarak tüm dünyada önem kazanması ile birlikte, üretimden pazarlamaya kadar organik tarım faaliyetlerinin tüm aşamalarını düzenleyen ulusal bir mevzuatın oluşturulması zorunluluk haline geldi.  Bu doğrultuda, AB mevzuatı ile uyumlaştırılan “Organik Tarım Kanunu” ve “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” şu an yürürlüktedir.

İhracata yönelik talepler doğrultusunda kuru üzüm ve kuru incir gibi geleneksel ürünler ile başlayan organik tarım, son yıllarda yaklaşık 200 ürüne ulaştı. 2015 yılı itibariyle ortalama 69 bin 967 çiftçi, doğal toplama alanları dâhil 515 bin 268 hektar alanda organik tarım ve 1 milyon 829 bin ton civarında organik üretim yapıyor. Organik tarım alanları, tüm tarım alanlarının yaklaşık yüzde 2’sini oluşturuyor (Gıda Tarim ve Hayvancılık Bakanlığı 2015 yılı).

Türkiye’de bölgelere göre organik tarım yapan çiftçilerin sayısı dikkate alındığında; %37 ile Doğu Anadolu Bölgesi ilk sırayı alırken,  %26 ile Eğe Bölgesi ikinci, %25 ile Karadeniz Bölgesi üçüncü sırayı almaktadır. Güneydoğu Bölgesi ise sadece %3’lük bir orana sahiptir. Organik tarım alanlarına göre, Doğu Anadolu Bölgesi %38 ile ilk sırayı alırken, Akdeniz Bölgesi %21 ile ikinci sırada, Karadeniz Bölgesi %15 ile üçüncü sırada bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise %3’lük paya sahiptir. (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2015 yılı verileri).

Türkiye’den başlıca ihraç edilen organik ürünler arasında fındık ve fındık ürünleri, kuru üzüm, kayısı ve kayısı ürünleri, incir ve incir ürünleri, hububat, taze meyve ve sebzeler ile pamuk ve tekstil ürünleri yer alıyor. 2015 yılı Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracat verilerine göre organik ihracat 69 milyon ABD Dolarıdır. Bu veriler, ihracatçı firmaların ihracat esnasında organik olarak beyan ettikleri partilere ait olup, gerçekleşen ihracat verilerinin tamamını yansıtmamaktadır. Son yıllarda ihraç edilen ülkeler arasında ilk sırada ABD yer alıyor. Ayrıca Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, Birleşik Krallık, İsveç, İtalya gibi AB ülkeleri ve Kanada önemli bir paya sahip bulunuyor.

Organik ürünler tüketicilere büyük şehirlerdeki bazı süpermarketler, organik ürün satış mağazaları, e-ticaret kanalları, Sivil Toplum Kuruluşları ve belediyelerin katkılarıyla kurulan “%100 ekolojik halk pazarları” aracılığı ile ulaşıyor.