T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle yürütülen GAP Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi, 2009 yılından bu yana organik sektörünün gelişimine büyük ölçüde katkı sağlamaktadır. GAP Bölgesi’ndeki Organik Tarım Değer Zincirinin güçlendirilmesine, ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına, bölgede ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir modeller oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla Proje kapsamında Pilot Projeler ve Mali Destek Programlarının uygulanmasına karar verilmiştir.

Proje kapsamında, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu, Karacadağ Kalkınma Ajanslarının işbirliği ve eşgüdümünde UNDP’nin teknik desteği ile 2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) tasarlanmıştır. GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’nın 2015 yılı için tahsis edilen toplam bütçesi 4,5 milyon TL’dir. Program kapsamında, her bir kalkınma ajansına tahsis edilen bütçe ise 2.25 milyon TL’dir. 2015 yılı MDP kapsamında İpekyolu Bölgesel Kalkınma Ajansı tarafından 10, Karacadağ Bölgesel Kalkınma Ajansı tarafından 7 olmak üzere toplam 17 proje desteklenmiştir.

2016 yılı GAP Organik Tarım Mali Destek Programı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu, Karacadağ ve Dicle Kalkınma Ajanslarının işbirliği ve eşgüdümünde UNDP’nin teknik desteği ile tasarlanmıştır. Programlar tamamlanmıştır. Bu çerçevede Karacadağ Bölgesinde 5, İpekyolu Bölgesinde 7 ve Dicle Bölgesinde 4 Proje olmak üzere toplam 16 proje uygulanmıştır.