18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te Geçiş Süreci, bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyete başlanmasından, ürünün organik olarak sertifikalandırılmasına kadar geçen dönemi olarak tanımlanmaktadır.

Yönetmelikte;

  • Organik tarım faaliyeti yapılan alanlar, hayvanlar, arılar ve su ürünlerinin geçiş sürecine alınacağı,
  • Bitkisel üretimde organik tarıma başlanmasından on iki ay sonra elde edilen ürünlerin geçiş süreci ürünü olarak değerlendirileceği,
  • Geçiş süreci ürününün, "Organik tarım geçiş süreci ürünüdür" etiketiyle pazarlanacağı,
  • Geçiş sürecinde bulunan hayvanlardan elde edilen ürünlerin geçiş süreci ürünü olarak pazarlanamayacağı, reklam ve etiketlerinde organik tarımı çağrıştıran ifadelerin kullanılamayacağı,
  • Organik olarak değerlendirilecek bitkisel ürünler için, tek yıllık bitkilerde ekim tarihinden itibaren en az iki yıl, mera ve yem bitkilerinde yem olarak kullanılmasından önce en az iki yıl, yem bitkisi dışındaki çok yıllık bitkilerde ise ilk organik ürün hasadından önce üç yıllık geçiş sürecinin uygulanması gerektiği,
  • Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu veya kontrol kuruluşunun; arazinin önceki yıllardaki kullanım durumu, yapılan uygulamalar, bölgedeki genel durum ve yetiştirilen ürünler, risk durumları, konu ile ilgili müteşebbis kayıtları ve raporlarının incelenmesi neticesinde geçiş sürecini uzatabileceği ya da kısaltabileceği,
  • Müteşebbis tarafından organik tarım yapılacak alanın bahse konu yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 bölümlerinde yer alan girdiler dışındaki girdilerin geriye dönük olarak en az üç yıl kullanılmadığını resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile belgelendirilmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluş tarafından geçiş sürecinin maksimum bir yıl kısaltılabileceği,
  • Geçiş sürecinin, tek yıllık bitkilerde 12 ay, çok yıllık bitkilerde 24 aydan daha az uygulanamayacağı belirtilmektedir.