Üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı bir tarımsal üretim biçimi olan organik tarımın uygulanışı birçok ülkede yasal düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Bir ürünün organik sertifikası yoksa ona organik ürün denemez.

Organik üretimde uyulacak kuralların büyük bir kısmı 1972 yılında kurulan Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (International Federation of Organic Agriculture Movements-IFOAM) tarafından oluşturulmuştur. 

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Brezilya, Kore, Kanada gibi ülkelerin kendi ulusal mevzuatı bulunmakta ve buna yenileri eklenmektedir. Avrupa Birliği’nin kendi yasal düzenlemeleri mevcuttur.  Bunların dışında Biosuis, Demeter gibi özel standartlar da mevcuttur.

Türkiye’de Organik Tarım Mevzuatı

Ülkemizde organik tarım faaliyetleri, 5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2013, 2014, 2015 yıllarında güncellenen “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca organik tarımda yetki verilen Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşlarıyla yapılan sözleşmeye dayalı olarak yürütülmektedir.

Bu Yönetmelik; her türlü bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi veya temini, gıda veya yem olarak kullanılan mayalar, orman ve doğal alanlardan organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması, bu ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, pazarlanması, kontrolü, sertifikalandırılması, denetimi ile cezai hükümlere ilişkin teknik ve idari hususları kapsamaktadır. Bu yönetmeliğe göre üretilmemiş ürünlerin organik adı altında satılması 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu’na göre suçtur.

Eğer üretilen ürün ihraç edilecekse, yani satışımız farklı bir ülkeye olacaksa, ürünün o ülkenin ulusal yönetmeliklerine ve/veya oradaki müşterinin talep ettiği özel yönetmeliklere uygun olarak sertifikalandırılmış olması talep edilmektedir.

Avrupa Birliği Organik Tarım Mevzuatı

Avrupa Birliğinin organik tarıma ilişkin uygulamaları 834/2007 numaralı Konsey Tüzüğü ve 889/2008 Yönetmelik kapsamında yapılmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Organik Tarım Mevzuatı   

Amerika Birleşik Devletleri'nde, organik üretim ile ilgili kurallar 2002 yılında uygulamaya giren Ulusal Organik Programı (NOP) başlığı altında belirlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’ne ihraç edilecek ürünlerin NOP’ta belirtilen kurallara uygun olması gerekmektedir.  Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme imzalarken NOP Sertifikası için de başvuru yapıldığı belirtilmelidir. NOP’ta geçiş ürünü sertifikalandırması yoktur.

Japonya’da Organik Tarım Mevzuatı

Japonya’da organik üretim Japon Tarım Standartları (JAS) ile belirlenmiştir. Japonya’ya satılacak tüm organik ürünler JAS’a göre kontrol edilmiş ve sertifikalanmış olmalıdır.  Eğer JAS Sertifikası alınacaksa Kontrol ve Sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme imzalanırken bu durum belirtilmelidir.

BIOSUISSE

Biouisse, İsviçre’deki organik üreticilerin bir federasyonudur. Federasyonun düzenlemeleri Avrupa Birliği mevzuatını esas almakla birlikte bunlara ilave bazı kuralları kapsamaktadır. Çoğunlukla İsviçre’deki tüketiciler tarafından tercih edilen bir sertifika çeşididir.

DEMETER

DEMETER biyodinamik tarım yöntemi kullanılarak üretilen ürünlerde kullanılabilen bir işarettir.  Bioyodinamik tarım çevre, doğa ve evren ile ilgili özel felsefeleri de içine alan, doğadan geleni yine doğaya kazandırmayı hedefleyen, daha çok kapalı üretim yapan çiftlikler için bir standarttır ve Demeter işaretli ürünlerin tüm dünyada özel alıcıları vardır.