GAP ORKÜDER STRATEJİK PLANI TAMAMLANDI

GAP ORKÜDER Kurumsallaşma Çalışmaları Kapsamında Hazırlanan Stratejik Plan, Derneğin 2019-2023 Döneminde Uygulayacağı Stratejileri İçeriyor.

GAP Organik Tarım Küme Projesi, 2009 yılından beri GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile teknik işbirliği içinde yürütülmektedir. Proje kapsamında ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir başarı hikâyelerinin oluşturulması hedefine katkı sunmak üzere bölgede farklı alanlarda, farklı ürün desenine yönelik pilot uygulamalar gerçekleştirilmekte.

GAP Organik Tarım Küme Projesi’nin ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir başarı hikâyeleri oluşturma, üretim ve pazarlama altyapısı oluşturma ve aktörler arası işbirliğini geliştirme yönündeki faaliyetleri başarıyla gerçekleştirilmiş. Bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kurumsallaşması amacıyla 3 Haziran 2016’da GAP Organik Küme Derneği (GAP ORKÜDER) kuruldu.

2017 Yılında çalışmalarına başlanan Plan, bütün üyelerin aktif katılımı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Dicle, İpekyolu ve Karacadağ Kalkınma Ajansları ile UNDP Türkiye Ülke Ofisi'nin destekleri ile hazırlandı.

GAP ORKÜDER Stratejik Plan (2019-2023): uploaded_files/dosyaKayit/181003112122_GAPORKUDERSTRATEJIKPLAN.pdf