Organik Gıda Çalışma Grubunun Yönetiminde 2 Başkan ve 3 Başkan Yardımcısı bulunmaktadır.

Küme Yönetimi

Doç. Dr. Gültekin Özdemir, Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Başkan

Hüseyin Polat, Kilis İli Organik Zeytin Üreticileri Birliği, Başkan

Medet Abbasoğlu, GAP NATURA A.Ş., Başkan Yrd.

Habip Aşan, Şırnak İli Arıcılar Birliği, Başkan Yrd.

Dr. Nurgül Kıtır, Yeditepe Üniversitesi, Başkan Yrd.

Kümenin Amacı, Öncelikleri ve Çalışma Planı

Organik Gıda Çalışma Grubu; organik tarım küme vizyonuna uygun olarak organik gıda üretiminin yaygınlaştırılması, ürünlerin katma değerli olarak üretilmesi, tanıtılması, pazarlanması, üretim kalitesinin artırılması, üyelerin ihtiyacı olan teknik ve mali desteklerin temini, kümenin bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda işbirliklerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmalar kapsamında yapılan çalışma grubu toplantılarında ihtiyaçlar tespit edilerek eğitimler düzenlenmekte, fuar ve tanıtım günleri etkinliklerine katılım sağlanmakta, yurtiçi ve yurtdışı teknik çalışma gezileri yapılmaktadır.

Grup üyeleri yılın belli zamanlarında gerçekleştirilen toplantılarda karşılıklı deneyim paylaşımının yanı sıra yaşadıkları sorunlara çözüm aramaktadır. 

Küme Üyelerinin Profili

Çalışma Grubu; Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Siirt, Şırnak ve Mardin illerinden aşağıdaki kurum ve kuruluşları temsil eden 79 üyeden oluşmaktadır. 

Çalışma Grubunun üyeleri,  organik ürün üreten ve işleyen üretici birlikleri, özel sektör, konu ile ilgili çalışmakta olan ve teknik destek sağlayan üniversite, organik tarım ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Ajansı gibi teknik ve mali destek sağlayan kuruluşlar, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ve diğer destek kuruluşlarından gelen temsilcilerden oluşmaktadır.

 • Kilis İli Organik Zeytin Üreticileri Birliği
 • Eğil Organik Tahıl Üreticileri Birliği
 • Siirt Arıcılar Birliği
 • Şırnak İli Arı Yetiştiricileri Birliği
 • Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği
 • Besni Organik Meyve Üreticileri Birliği
 • Dicle İlçesi Organik Meyve Üreticileri Birliği
 • Eco Turca A.Ş.
 • Tiryaki Agro Gıda San. Tic. A.Ş.
 • GAP NATURA A.Ş.
 • Saf Organik Gıda Ltd. Şti.
 • Tut Ziraat Odası
 • Kilis Ziraat Odası
 • Nizip Ticaret Odası
 • Adıyaman Ziraat Odası
 • Harran Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • 7 Aralık Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Siirt Üniversitesi
 • Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği
 • Tarım Kredi Kooperatifi Birliği
 • Organik Tarım Derneği
 • GAP-EKODER
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri.
 • Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü
 • Karacadağ Kalkınma Ajansı
 • İpekyolu Kalkınma Ajansı
 • Dicle Kalkınma Ajansı
 • Control Union Sertifikasyon
 • IMO, Kontrol Sertifikasyon ve Ticaret Ltd. Şti
 • KOSGEB

Temsil Edilen Faaliyet Kolu

Üyeler zeytin, zeytinyağı, bal, nar, nar ekşisi, dut, pekmez, üzüm, antepfıstığı, pamuk, mercimek, mısır, nohut, buğday, arpa, soya fasulyesi gibi ürünler üretmektedirler. Üyelerin üretim yaptığı alan 2014 yılı itibarı ile 17.049 hektardır.