Dünyada tarımın ilk yapıldığı bölgelerden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi bereketli toprakları, bol su kaynakları ve uygun iklim koşulları bakımından birçok ürünün yılın mevsimlerine göre üretilebildiği havzalar topluluğundan oluşmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin toplam bitkisel üretim alanı 3.212.086 ha olup bu alanın, % 78,8’i tarla tarımı, % 13,2’si meyve bahçesi, % 5,9’ u nadas ve % 2,1’ i ise sebze alanı olarak değerlendirilmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde tarla tarımı toplam alan içerisinde en yüksek paya sahiptir (GTHB, 2015).

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’deki organik tarımsal üretimin %4’üne, organik tarımsal alanın %3’üne ve organik çiftçi sayısının %3’üne denk gelen oranlara sahiptir. Bununla birlikte yeni sulamaya açılacak alanlar ve bakir alanların varlığı ile her geçen gün organik tarımsal üretim değerleri artacaktır (GTHB, 2015).

2015 yılı itibari ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 881 çiftçi tarafından 17.450 hektar alanda 70.366 ton organik ürün üretilmektedir (GTHB, 2015 Tablo için bakınız). Organik tarımı teşvik etmek, organik üretimi geliştirmek amacıyla tüm GAP illerinde demonstrasyon alanları kurulmakta, üreticilere yönelik eğitim ve yayım çalışmaları yapılmaktadır.

Bölgede büyük tarımsal işletmelerin olması ve arazilerin parçalanmamış olması organik üretim açısından önemli bir avantajdır. Bu durum, organik tarımda komşudan kimyasal-sentetik pestisit bulaşma riskini ortadan kaldırmaktadır. Bölgede organik üretim yapanlar, sürdürülebilir bir şekilde üretim yaparak toprak verimliliğinin ve bölgenin doğal kaynaklarının korunmasını sağlayacak ve bölgenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacaklardır. Böylece organik tarım yapan çiftçiler geçim kaynaklarını hem şimdi hem de gelecekte garanti altına alacaklardır.

GAP Organik Tarım Küme Projesi kapsamında kurulan GAP Organik Tarım Danışmanlık ve Yayım Merkezi (GAP OTADAM), bölgeyi organik üretim açısından Türkiye’nin diğer bölgelerinden ayıran en önemli unsurlardandır. Bu merkez ile tüm Bölge illerinde organik tarım değer zincirinde yer alan ekonomik aktörlere ve küme üyelerine organik üretim, işleme ve pazarlama alanlarında bilgilendirme, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak ve Bölge’de organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

GAP Bölgesi Organik Tarım Verileri

Yıl

Çiftçi Sayısı

Toplam Üretim Alanı (ha)

Üretim Miktarı (ton)

2010

814

30.913,04

32.439,81

2011

1460

39.130,11

61.300,77

2012

1469

35.644,99

86.336,77

2013

1783

25.860,52

60.855,12

2014

794

17.049,66

58.681,09

2015

881

17.450

70.366

Kaynak: GTHB, 2015.