Aşağı Fırat ve Dicle havzalarındaki geniş ovalardan oluşan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeri yer almaktadır. Güneyde Suriye, Güneydoğu’da ise Irak'la sınırı bulunan bu Bölge ülkemizin toplam yüzölçümünün yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Türkiye'nin doğa açısından en sıra dışı alanlarından birisidir. Buğday ve baklagillerin yabani atalarının evidir. Akdeniz ve İran-Turan bitki coğrafyasının kesişim noktasında bulunan Bölge, Ortadoğu’ya özgü bozkır ve yarı çöl ekosistemleri, Fırat ve Dicle nehirlerinin kollarının oluşturduğu nehir ekosistemleri, sulakalanlar, taşkın düzlükleri, dağ ve ova bozkırları, yüksek dağ, orman ve tarım alanları gibi farklı habitatları içeren bir mozaik sergilemektedir. Barındırdığı farklı habitatlar ile bölge bitki, çiftyaşamlı, iç su balıkları, kelebek, kuş, memeli ve sürüngen türleri için bölgesel ölçekte büyük öneme sahiptir. Nesli dünya ölçeğinde tehlikede ve endemik birçok türe ev sahipliği yapmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sahip olduğu kaynakları değerlendirerek bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir düzeyini ve yaşam kalitesini yükseltmeyi, bölgelerarası farklılıkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. GAP Master Planı, Bölge'yi "Tarım ve Tarıma Dayalı İhracat Merkezi" haline getirmeyi hedeflemektedir. Bölge'nin imalat sanayinin esas olarak tarıma dayalı olması, hem tarıma girdi veren hem de tarım ürünlerini işleyen sanayiler için büyük bir yatırım ve gelişim potansiyeli barındırmaktadır. Bölge'nin zengin doğal kaynakları ile kullanım şeklinin değişmesi bölgesel kalkınma stratejisinin temelini oluşturmaktadır.

Bölge’de 7,5 milyon ha alanının 3,2 milyon ha’lık kısmı tarımsal faaliyetlere elverişlidir. Yaklaşık 2,1 milyon ha’lık brüt alan sulama potansiyeline sahiptir, bu da Türkiye’nin ekonomik olarak sulanabilir arazisinin %20’sine karşılık gelmektedir. Toplam arazi varlığının %43,6’sı bitkisel üretim (3.290.575), %29,4’ü çayır-mera (2.214.473) ve % 19,2’si orman-fundalık (1.451.185) arazisidir. Türkiye’de ortalama işletme büyüklüğü 61 dekar iken, GAP alanında ortalama 104,8 dekar olup, Türkiye ortalama işletme büyüklüğünün hayli üstündedir.

Mevcut durumda GAP Bölgesi, Türkiye pamuk üretiminin yarısından fazlasını (%58) karşılamaktadır. Ülke genelinde yetiştirilen bitkisel ürünlerden kırmızı mercimeğin %97,5’i,  antepfıstığı’nın %93,5’i, arpanın %16’sı, durum buğdayının %52,1’i ile dane mısırın %29,9’u yine GAP Bölgesi’nden karşılanmaktadır (2015). Bölge'de sulamaların devreye girmesiyle birlikte özellikle yaş sebze (domates, salatalık, biber vb.), meyve (nar, kiraz, elma, armut vb.) ve endüstri bitkilerinin üretimlerinde büyük artışlar meydana gelmiştir.

Daha fazla bilgi için bakınız GAP’ın Bileşenleri: http://www.gap.gov.tr/