• Dünya Tarım Hareketleri Federasyonu’nun (IFOAM) 2015 Yılı Yıllık Raporuna göre 2014 yılında Dünyada 172 ülkede yaklaşık 43,7 milyon hektar organik tarım alanında 2,3 milyon organik üretici tarafından organik tarım yapıldı.
  • Dünyadaki tarım alanlarının %1’inde organik tarım yapılıyor ve organik tarım alanları 1999 yılına göre %300 artmış durumda.
  • Dünyadaki organik tarım alanlarının %40’ı Okyanusya, %27’si Avrupa, %15’i Latin Amerika, %8’i Asya, %7’si Kuzey Amerika ve %3’ü Afrika’da bulunuyor.
  • Organik üreticilerin bölgesel dağılımı ise %40 Asya, %26 Afrika, %17 Latin Amerika, %15 Avrupa, %1 Kuzey Amerika ve Okyanusya olarak sıralanıyor.
  • Dünya organik tarım ve gıda ürünleri pazarındaki başlıca ülkeler Amerika ve Avrupa’da yer alıyor.
  • 2014 yılı başı itibariyle dünya organik tarım ticaretine ve iç pazar tüketimine konu olan değer 80 milyar dolardır.
  • Dünyada kişi başına en çok organik ürün tüketen ülkeler arasında İsviçre, Lüksemburg, Danimarka geliyor.

Organik tarımın gelişimi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile de yeniden şekillenen sürdürülebilir üretim ve tüketim anlayışı ile yeni bir döneme giriyor. Bu dönem Organik 3.0 olarak adlandırılıyor. Organik gelişim, Organik 1.0 dönemi 1900’li yılların başında tarımda radikal bir değişim ihtiyacını görerek başladı, Organik 2.0 dönemi ile 1970’li yıllarda standart ve yasal dayanaklar oluşturuldu, Organik 3.0 dönemi ise organik tarımı gezegenimizin karşılaştığı sorunların çok taraflı çözümünün bir parçası olarak konumlandırmayı hedefliyor. 2015 yılı, Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek amacıyla belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefininin (SDGs) ilan edilmesi ve COP21 İklim Değişikliği Paris Konferansı gibi çok önemli gelişmelere sahne oldu. Bu gelişmeler, organik tarımın yoksulluk, açlık, su kaynakları, sürdürülebilir üretim ve tüketim, iklim değişikliği, ekosistem ve biyolojik çeşitlilik ile ilgili hedeflere ulaşmak için önemli bir role sahip olduğunu gösteriyor. Organik tarım yeni dönemde, yenilikçilik kültürü, en iyi örnekler için sürekli ilerleme, kapsayıcı ve şeffaf katılım, tüm değer zincirinde ekoloji, toplum, ekonomi, kültür gibi tüm sürdürülebilirlik konularını içerme, özellikle toplumsal cinsiyet ve adil ticaret boyutunda çiftlikten üreticiye kadar bütüncül bir güçlendirme, doğru ve adil fiyatlandırma prensipleri ile öne çıkıyor.

Organik tarım ve gıda ürünleri dışında, ekolojik otel ve restoranlar, organik tekstil, sağlık ürünleri ve bunlarla ilgili mağazalar giderek çoğalıyor. Sürdürülebilir tarım ve kalkınma açısından birçok hükümet ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar organik tarımın yaygınlaştırılması, organik gıda pazarı ve ticaretinin teşvik edilmesi için büyük çaba gösteriyor.

 

Daha fazla bilgi için

IFOAM Organic Agriculture Worldwide 2016: Current Statistics

IFOAM 2015 Annual Report

FIBL & IFOAM Organic International The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends

 

Dünyadaki organik tarım ile ilgili istatistikler için

http://www.organic-world.net/fr/statistics/statistics-data-tables/maps.html

http://www.ifoam-eu.org/en/organic-europe