Organik Biber Fidesi Yetiştirme Projesi

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) kapsamında desteklenmiştir.

Proje adı: Organik Biber Fidesi Yetiştirme Projesi

Proje başvuru sahibi: Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu

Proje ili ve ilçesi: Gaziantep, Nurdağı

Proje uygulama dönemi: 2015-2016

Projenin amacı:

Genel Amaçlar: Bu proje; MDP’nin "GAP Bölgesi'ndeki organik tarım değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak" genel amacına uygun olarak şunlar amaçlanmaktadır:

  • Nurdağı ve İslahiye bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen kırmızıbiberin organik üretimini teşvik etmek; bu kapsamda bu proje kapsamında organik kırmızıbiber fidesi yetiştirilerek ürünün değer zincirine katkı sağlamak
  • Bölge çiftçisine verilecek olan organik tarım eğitimleri ile bölgede organik kırmızıbiber yetiştiriciliğinin kümelenmesini sağlamak, böylece ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak
  • Bölgede kırmızıbiber üretiminde kullanılan yerel çeşitlerin verimliliğinin artırılmasına ve korunmasına katkı sağlamak

Özel Amaçlar:

  • Organik kırmızıbiber üretimini teşvik etmek
  • Bölge çiftçileri için organik kırmızıbiber fidesi üretmek
  • Bölgede organik kırmızıbiber yetiştiriciliğinin kümelenmesine katkı sağlamak
  • Bölge açısından önemli bir gelir kapısı olan biber yetiştiriciliğinin organik üretimi sayesinde ürünün değerini daha kârlı hale getirmek
  • Bölge çiftçilerin ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamak için örgütlenerek organize olmalarına katkı sağlamak

Proje ile ne gerçekleştirildi:  

Fide ile yetiştirilen ürünlerin tohuma göre daha erken ürün alma ve ürün kalitesindeki artış göz önünde bulundurularak proje kapsamında, çiftçilerin fideyle üretim yapması için organik biber yetiştirmeye yönelik sera altyapısı oluşturuldu. Serada 1,5 milyon fide yetiştirme kapasitesi bulunmaktadır.