En Doğalından Nizip Organik Zeytini Projesi

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) kapsamında desteklenmiştir.

Proje adı: En Doğalından Nizip Organik Zeytini Projesi

Proje başvuru sahibi: Nizip Ticaret Odası

Proje ortakları: Nizip Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Nizip Zeytin-Antep Fıstığı Üreticileri Birliği Derneği, T.C. Nizip Kaymakamlığı

Proje ili ve ilçesi: Gaziantep, Nizip

Proje uygulama dönemi: 2015-2016

Projenin amacı:

Genel Amaç: Organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi, organik tarım sektöründe ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel ve ulusal işbirliklerinin güçlendirilmesi.

Özel Amaçlar:

 • Nizip’te organik zeytin üretim altyapısının geliştirilmesi
 • Nizip’te organik zeytin üretiminin teşvik edilmesi ve farkındalık yaratılması
 • Nizip organik zeytininin ulusal pazarlara erişiminin sağlanması amacıyla bütünleşik pazarlama iletişim araçlarının etkin kullanılması
 • Nizip’te zeytin üreticilerine organik tarım başlıklı eğitimler düzenlenmesi
 • Nizip organik zeytininin ile ilgili tanıtım dokümanlarının oluşturulması
 • Nizip’te organik üretim yapmayan zeytin üreticilerinin organik tarıma teşvik edilmesi ve belgelendirme süreci için gerekli şartların oluşturulması
 • Organik zeytin üreticileri arasında ulusal bazda platform oluşturulması ve sektör çalıştaylarının yapılması
 • Organik tarım uygulamalarının yer aldığı örnek ekim alanı oluşturulması
 • Değer zincirini oluşturan kurum/kuruluşları bir araya getirecek alanlar oluşturulması
 • Sürdürülebilir ve kaliteli üretim ile pazara etkin erişim ilkeleri çerçevesinde örgütlü sektörel kuruluş ve özel sektör ticari işbirliklerinin tesis edilmesi
 • Kümelenme yaklaşımının temelini oluşturan kamu, özel sektör, sivil toplum arasında işbirliklerinin tesis edilmesi.

 

Proje ile ne gerçekleştirildi: 

Proje kapsamında organik tarım, satış ve pazarlama, dış ticaret gibi konularda eğitimler, sertifikasyon çalışmaları, çalıştaylar ve ulusal fuar katılımı gerçekleştirildi. 8 çiftçiye danışmanlık yapılarak 4 adet organik tarım sertifikası verildi. Proje internet sayfası ve basılı materyal üretildi. 200 ilköğretim öğrencisine farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.