Organik Tarımda Karşılaşılan Viral Hastalık ve Zararlılara Karşı Bakteriyel Mücadele Ürünü Üretimi, Bakteriyel Preparatlar