Diyarbakır İlinde Organik Pamuk Üretimi Eğitim, Yayım ve Yaygınlaştırma Projesi

GAP Bölgesi’nde Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi kapsamında “Pilot” proje olarak uygulanmıştır.

Proje adı: Diyarbakır İlinde Organik Pamuk Üretimi Eğitim, Yayım ve Yaygınlaştırma Projesi

Proje ili ve ilçesi: Diyarbakır

Proje uygulama dönemi: 2013-2014

Projenin amacı:

Türkiye organik pamuk üretiminde dünyada 4. sırada yer almaktadır. Türkiye’de üretilen organik pamuğun yaklaşık %75’i ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde üretilmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bu potansiyelini değerlendirmesi ve kısa bir zaman diliminde dünyanın en önemli organik pamuk tedarikçisi ve tekstil üretim merkezi olması hedefleniyor.

Diyarbakır ilindeki pamuk üreticilerine organik pamuk üretiminin ekimden hasata kadar tüm safhalarını uygulamalı olarak göstererek üreticilerin doğru uygulamalar konusunda bilgilendirilmesi, üreticiler ve konu ile ilgili teknik personele eğitimler verilmesi, organik pamuk tarımının ve doğru uygulamaların bölgede yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca kurumlar arası işbirliği ve kurumsal kapasitenin artırılması hedeflenmektedir.

Proje ile ne gerçekleştirildi:

Tarımsal eğitim ve yayım projesi niteliğinde olan proje ile her biri 25 dekar olan iki farklı pilot alanda çalışıldı. Bu alanda ekimden hasata kadar bütün tarımsal üretim aşamaları birliklere ve çiftçilere uygulamalı olarak gösterildi.  Çalışmalar Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) ile işbirliği içerisinde yürütüldü. Özellikle Diyarbakır ilinde bulunan ilgili tüm kurum ve kuruluşların projeye katkısı sağlandı, kurumlar arası işbirliği arttırıldı. Teknik personele, çiftçilere ve öğrencilere yoğun eğitimler verildi. Verilen 13 farklı eğitimle 618 kişiye ulaşıldı.