Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Organik Bitki Besleme ve Organik Girdilerin Kullanımı ile Bitki Koruma ve Biyolojik Mücadele Pilot Projesi Proje uygulama dönemi: 2013-2014

GAP Bölgesi’nde Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi kapsamında “Pilot” proje olarak uygulanmıştır.

Proje adı: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Organik Bitki Besleme ve Organik Girdilerin Kullanımı ile Bitki Koruma ve Biyolojik Mücadele Pilot Projesi

Proje uygulama dönemi: 2013-2014

Projenin amacı:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bitkisel üretimde organik bitki besleme, organik girdilerin kullanımı, bitki koruma ve biyolojik mücadele konularında çalışan paydaşlar arasında işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması, çiftçilerin bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması ve geliştirilecek kısa ve uzun vadeli model yatırım faaliyetlerinin hayata geçirilmesinde ulusal ve uluslararası kaynakların kullanılması amaçlanmaktadır.

Proje ile ne gerçekleştirildi:

Proje kapsamında Koordinasyon Kurulu, Kurumsal Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu ve Proje Geliştirme Çalışma Grubu kurularak proje yönetişim yapısı oluşturuldu. GAP Bölgesi ve Adana’daki ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile bütünleşmiş bir şekilde çalışılmaktadır. Bu proje ile bu konudaki koordinasyon eksikliğinin giderilmesi ve organik girdi, bitki besleme, bitki koruma ve biyolojik mücadele konularındaki eksikliğin giderilmesi için imkânlar ortaya koyuldu. Bu kapsamda GAP Bölgesi’nin ihtiyacı olan eğitimler verilmeye başlandı. 50 kişiden oluşan teknik personele ve çiftçilere eğitimler verildi. Temel konularda farklı fon kaynaklarına sunulmak üzere projeler hazırlandı. Ulusal ve uluslararası ağ oluşturma faaliyetleri kapsamında organik sektörünün uluslararası çatı kuruluşu olan IFOAM’a üyelik süreci başlatıldı.  GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamalar Mali Destek Programı kapsamında uygulanan projelerle bu konuda çok sayıda ve kapsamlı çalışma yapılmaya başlandı.