Diyarbakır İlinde Organik Üzüm Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) kapsamında desteklenmiştir.

Proje adı: Diyarbakır İlinde Organik Üzüm Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması

Proje başvuru sahibi: Dicle Üniversitesi

Proje ortakları: Dicle Organik Meyve Üretici Birliği

Proje ili ve ilçesi: Diyarbakır, Dicle

Proje uygulama dönemi: 2015-2016

Projenin amacı:

Genel Amaçlar: Diyarbakır İlinde organik üzüm ve üzüm ürünleri (kuru üzüm, pekmez, pestil, sucuk vb.) değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak projenin temel amacıdır. Bununla birlikte bir diğer amaç da üzüm ihracatı yaparken organik üzüm ve mamullerinin daha yüksek oranlarda değer bulmasını ve yeni organik pazarlarda yer almasını sağlamaktır.

 

Özel Amaçlar:

  • İnsan ve çevre sağlığını korumak
  • Tüketicilere daha sağlıklı ve kaliteli ürün sunmak
  • Üzüm üretiminde organik algıyı yerleştirerek pazara sunulan ürünlerin daha kaliteli ve istenilen parametrelerde olmasını sağlamak
  • Organik üzüm ve mamullerinin oluşturulmasıyla pazarda daha yüksek fiyatlarda değer bulabilmesini sağlamak
  • Organik üzüm yetiştiriciliğinde kullanılacak organik girdilerle verimi artırmak, daha fazla tüketiciye ve pazara ulaştırmak, dünya pazar payında mevcuttan daha fazla bir yüzdeye sahip olunmasını sağlamak.

 

Proje ile ne gerçekleştirildi:

Proje kapsamında Manisa Bağcılık Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü ve Yeditepe Üniversitesi ile işbirliği geliştirildi. Mevcut üzümden katma değerli farklı ürünler oluşturup pazarlamak için Dicle Üniversitesi bünyesinde organik üzüm suyu üretim tesisi kuruldu ve deneme üretimi gerçekleştirildi. Proje ortağı olan Dicle Organik Meyve Üreticileri Birliği ile işbirliği içinde 450 üreticiyle birlikte çalışıldı. Üreticilere teorik ve uygulamalı eğitimler verildi, modern organik tarım teknikleri gösterildi. Proje ile üreticilere daha fazla kazanç ve tanıtım imkânı ve Birliğin kurumsallaşmasına katkı sağlandı. Projenin devamında uluslararası işbirlikleri ve bölgedeki diğer ilçelerde deneyimin tekrarlanması hedefleniyor.