Diyarbakır İli Lice İlçesinde Organik Tarımın Geliştirilmesi

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) kapsamında desteklenmiştir.

Proje adı: Diyarbakır İli Lice İlçesinde Organik Tarımın Geliştirilmesi

Proje başvuru sahibi: T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Proje ili ve ilçesi: Diyarbakır, Lice

Proje uygulama dönemi: 2015-2016

Projenin amacı:

Genel Amaçlar:

  • Kamu ve özel sektör işbirliğine dayalı pazarlama girişimleri başta olmak üzere bölgesel bazda organik tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak
  • Organik üretimde, kümelenme çalışmalarını destekleyerek; organik tarım değer zinciri çerçevesinde ilçe ekonomisinin gelişimine katkı sağlamak

Özel Amaçlar:

  • Organik üretim süreçlerini destekleyerek; eğitimlerle üretim süreçleri hakkında üretici kapasitesinin arttırılması,
  • Kırsal alanda üretim yapan çiftçilere ilçe merkezinde pazar altyapısını geliştirerek; tüketicilerin organik ürünlere erişimlerinin desteklenmesi,
  • Bölgede üreticiler arasında örgütlü yapı geliştirerek üretici kooperatifinin kurulması,
  • Kooperatif aracılığıyla organik ürün yetiştiriciliğinin ve satışının yaygınlaştırılması ve organik ürün deseninin zenginleştirilmesi,
  • Organik tarım uygulayan ve/ veya ilgi duyan üreticilerde kapasite artışı sağlayarak organik tarımın Lice İlçesi ekonomisinin gelişimine katkı sağlaması,
  • Organik tarım ürünlerinde ve organik girdilerde marka yaratarak iç ve dış pazardaki talebin arttırılması ile organik tarımın yaygınlaşması.

Proje ile ne gerçekleştirildi:

Proje kapsamında Dicle Üniversitesi ve Lice Belediyesi ile işbirliği geliştirildi. Proje ile Lice İlçesinde organik pazar kurulumu ihalesi tamamlandı. Proje süresince yöre halkı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile iletişim sürekli kurularak ve istişare edilerek organik tarım konusunda farkındalık geliştirildi ve organik tarıma geçiş teşvik edildi. Lice’nin Duru Havzasında toprak numuneleri alınarak toprak analizleri yapıldı. Kapasite geliştirme ve deneyim paylaşımı amaçlı iki teknik gezisi düzenlendi. Organik tarım üretici kooperatifinin kurulması için resmi başvuru yapıldı. Demonstrasyon ve dikim çalışmaları, farklı konularda eğitim çalışmaları gerçekleştirildi ve eğitim kitleri hazırlandı. İlçede organik tarıma geçiş konusunda başvurular arttı ve özellikle kadınlar öne çıkmaya başladı.