Organik Üretimde Artan Verim ve Yükselen Değer Projesi

GAP Bölgesi’nde Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi kapsamında “Pilot” proje olarak uygulanmıştır.

Proje adı: Organik Üretimde Artan Verim ve Yükselen Değer Projesi

Proje başvuru sahibi: Eğil Organik Tahıl Üreticileri Birliği

Proje ili ve ilçesi: Diyarbakır, Eğil, Ilgın Köyü

Proje uygulama dönemi: 2013-2016

Projenin amacı:

Proje, Diyarbakır Eğil İlçesi Ilgın Köyü’nde organik tarım uygulamalarının etkin bir biçimde yapılabilmesi amacıyla pazar odaklı bir strateji çerçevesinde organik ürün kapasitesinin ve verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Proje uygulama alanında ağırlıklı olarak mercimek, nohut, buğday, arpa üzüm ve badem yetiştirilmektedir. Üretim miktarları ve pazarlama olanakları dikkate alındığında, proje kapsamında geliştirilmesi öngörülen organik ürünler, bakliyat grubu ürünler ile üzüm olarak belirlenmiştir.

Proje ile ne gerçekleştirildi:

Organik mercimek ve nohutun fason olarak işlenmesi ve paketlenmesi için çalışmalar tamamlandı. Fason işleme yapılan tesisin sertifikalandırılması, logo tasarımı ve Eğil Organik olarak birlik adına marka tescili ve barkod alınması sağlandı. Gıda standartlarına uygun olarak, hem normal hem de ambalajlı paketleme malzemeleri temin edildi. Birliğin manuel dolum yapabilmesi için kapama makinası ve etiketler de temin edildi. Birlik üzerinden pazarlamanın yapılabilmesini sağlamak için kontrol ve sertifikasyon firması ile görüşülerek daha önce Ilgın Köyü Muhtarlığı adına alınan üretim sertifikası Birlik adına değiştirildi, Birliğin pazarlama yapabilmesine yönelik ayrı bir sertifika alındı.

Ürün deseninin zenginleştirilmesi ve üretim miktarının arttırılması amacıyla üç adet su kuyusu açıldı. Ayrıca DSİ tarafından da kuyu açılması için süreç başlatılmış olup, yapılan sondaj sonucu ön tespitlere göre saatte 9 litre saniye su bulundu.

Coca Cola ve UNDP işbirliği ile yürütülen Her Damla Değer Katar (EDM) Projesi kapsamında destek sağlandı. Proje kapsamında su depolamak üzere bir havuz yapılması ve suyun buradan birlik üyeleri çiftçilerin arazilerine ulaştırılması amaçlandı. Bu kapsamda uygulama alanında projelendirme çalışmaları ve sulama altyapısı çalışmaları tamamlandı.

Birliğin başlangıçta 38 olan üye sayısı 220 kişiye ulaştı. Ilgın köyüne ilave olarak çevredeki Balım, Sağlam, Kalecik, Sarmaşık köylerindeki üreticiler de birliğe üye olmaktadır.