GAP Bölgesinde Organik Tahıl Üretiminin ve Rekabet Gücünün Arttırılması

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) kapsamında desteklenmiştir.

Proje adı: GAP Bölgesinde Organik Tahıl Üretiminin ve Rekabet Gücünün Arttırılması

Proje başvuru sahibi: Yusuf Can Tarım Ürünleri Gübre, İnşaat Nakliyat, Zirai İlaç San. Tic. Ltd. Şti

Proje ili ve ilçesi: Şanlıurfa, Siverek

Proje uygulama dönemi: 2015-2016

Projenin amacı:

Genel Amaçlar: TRC-2 bölgesinde organik tarımsal üretimin ve özellikle organik tahıl üretiminin ve kalitesinin arttırılmasını sağlamaktır. Tüm dünyada organik ürünlere olan talep her geçen gün artmaktadır. Bu artan talebin bir kısmının Türkiye'den ve GAP Bölgesi'nden karşılanması için organik ürün üretimi, depolanması, işlenmesi ve pazara sunumu için çalışmalar yapılacaktır. Projenin uygulanmasıyla hem arazide hem de işletmede mesleki yetkinliği olmayan işsiz kadınlar ve göçmen kadınların meslek edinerek istihdamı sağlanacaktır. Böylece bölgede engelli, kadın, genç ve göçmen istihdamının artırılmasına katkı sağlanacaktır.

Özel Amaçlar:

  • İşletmenin üretim, depolama ve kurumsal kapasitesinin artırılması ile müşterilerin ihtiyacı olan kaliteli ve standart organik buğday, arpa, mısır ve mercimek gibi tahılların hijyenik koşullarda tasnifi ve depolanması sağlanacaktır. Mevsimsel dalgalanmalar önlenecek, zararlıların erişemeyeceği ortamın oluşması ile işletmede modern üretim ve depolama süreçlerini sağlayarak rekabetçi ve kaliteli ürünler ile müşteri memnuniyetini sağlanacak, pazar payı ve ihracatı artacaktır. İşletme yeni istihdam sağlayarak beşeri kapasitesini artırarak tedarik ve değer zinciri oluşturacaktır. Tanıtım faaliyetleri ile yeni müşteriler kazanılacaktır. Çalışanların eğitim almasıyla ile çalışan ve müşteri memnuniyeti sağlanacaktır.
  • Diğer taraftan organik pamuğa münavebe olarak üretilen buğday, arpa, mısır ve mercimek gibi tahılların hijyenik koşullarda tasnifi ve depolanması büyük önem taşımaktadır. Bölgede hem organik tahıl üretimi hem de organik pamuk üretimi desteklenecek olup organik gıda ve organik tekstilin birlikte gelişmesi sağlanacaktır.
  • Artan organik üretim ve bilinç düzeyi ile birlikte bölgede tarımsal alanların, çevrenin ve en önemlisi su kaynaklarının kirlenmesinin önüne geçilecek, sürdürülebilir tarıma destek sağlanacaktır.
  • İşletmenin artan üretim, depolama ve beşeri kapasitesi sayesinde; işletme kâr oranını artırarak daha rekabetçi olacaktır.

Proje ile ne gerçekleştirildi:

Proje kapsamında organik silo kurulumuna yönelik gerekli makine ve ekipman alımı yapıldı. Personel istihdamı sağlandı.