Organik Karacadağ Pirinci Paketleme Projesi

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) kapsamında desteklenmiştir.

Proje adı: Organik Karacadağ Pirinci Paketleme Projesi

Proje başvuru sahibi: T.C. Siverek Kaymakamlığı

Proje ili ve ilçesi: Şanlıurfa, Siverek

Proje uygulama dönemi: 2015-2016

Projenin amacı:

Genel Amaçlar: Pirincin ulusal ve uluslararası rekabet edilebilirliği artırılarak organik tarım değer zincirine katkıda bulunmaktır.

Özel Amaçlar:

  • Siverek'te özellikle Karacadağ bölgesinde pirinç üreten 202 üreticinin tarımsal örgütlenmelerini sağlamak,
  • Bu üreticilerin kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme imzalamalarını ve grup sertifikasyonu yapılmasını sağlamak,
  • Organik pirinç üretiminin yaygınlaştırılmasını sağlamak,
  • Yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonları ile çiftçilerin ulusal ve uluslararası düzeyde organik ürünleri ve organik işletmeleri gezerek tarım sektöründe yaşanan yenilikleri görme fırsatı yakalamalarını ve modern tarımın getirdiği yenilikleri kendi işletmelerinde tasarlama vizyonuna sahip olmalarını sağlamak.

Proje ile ne gerçekleştirildi: 

Proje kapsamında fuar ziyaretleri gerçekleştirildi.