Şanlıurfa'da Organik Zeytin Üretiyor, Geleceğe Umutla Bakıyorum

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) kapsamında desteklenmiştir.

Proje adı: Şanlıurfa'da Organik Zeytin Üretiyor, Geleceğe Umutla Bakıyorum

Proje başvuru sahibi: Harran Üniversitesi

Proje ili ve ilçesi: Şanlıurfa, Hilvan, Suruç, Haliliye, Viranşehir

Proje uygulama dönemi: 2015-2016

Projenin amacı:

Genel Amaçlar: Bu proje ile Şanlıurfa ili başta olmak üzere Suruç, Hilvan, Viranşehir, Haliliye ilçelerinde organik zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, üretimde verim ve kalite arttırıcı uygulamaların eğitimler ile üreticilere öğretilmesi, üretilecek organik zeytinden demonstrasyon amaçlı olarak salamuralık zeytin ve zeytinyağı üretiminin gerçekleştirilmesi, kontrol ve sertifikasyon işlemlerinin yapılması, marka oluşturma ve pazarlama işlemlerinin kârlı bir yapıya kavuşturulması ile ülkemizde bu konuda söz sahibi üniversite, araştırma enstitüsü, il müdürlüğü ve çiftçiler arasında işbirliğinin arttırılması hedeflenmektedir.  

Genel Amaçlar:

  • Beslenme ve sağlık açısından çok önemli bir ürün olan zeytinin yetiştirilmesinde, konvansiyonel yöntemlere alternatif olarak organik tarım yöntemlerinin uygulanabilirliğini belirlemek, fenolojik, pomolojik ve ekonomik farklılıkları ortaya koymak
  • Organik tarımın her alanda yaygınlaştırılmasını sağlamak, daha verimli ve kaliteli ürün elde etmek
  • Elde edilen organik zeytinlerden salamuralık zeytin ve organik zeytinyağı elde ederek katma değerini artırmak, üreticiye ve bölge ekonomisine katkı sağlamak.

Özel Amaçlar:

  • İnsan ve çevre sağlığını korumak
  • Tüketicilere daha sağlıklı ve kaliteli ürün sunmak
  • Zeytin ve zeytinyağı üretiminde organik ürün algısını yerleştirerek pazara sunulan ürünlerin daha kaliteli ve istenilen parametrelerde olmasını sağlamak
  • Organik salamuralık zeytin ve zeytinyağının oluşturulmasıyla pazarda daha yüksek fiyatlarda değer bulabilmesini sağlamak
  • Organik zeytin yetiştiriciliğinde kullanılacak organik girdilerle verimin artmasını sağlamak, ürünleri daha fazla tüketiciye ve pazara ulaştırıp, dünya pazar payında mevcuttan daha fazla bir yüzdeye sahip olmak
  • Ürün çeşitlendirme ve ürün farklılaştırma yoluyla katma değeri yüksek zeytinyağı ihracatın artırmak
  • Organik zeytin yetiştiriciliği ile ilgili bilgilendirme yapmak ve çiftçinin bu konudaki endişelerini gidermek

Yapılacak uygulamalar ile zeytin ve zeytinyağında istikrarlı bir pazar oluşturulabilir, gelecekte karşılaşılması muhtemel pazarlama sorunları çözüme kavuşturulabilir. Organik zeytin ve zeytinyağı ile ilgili pazar araştırmaları yapılarak alternatif pazarlar bulunması, yurt içi ve yurt dışı tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmesi, vb. çalışmalar, konvansiyonel zeytin üreticilerinin organik zeytinyağına olan ilgisini ve eğilimini artıracaktır.

Proje ile ne gerçekleştirildi:

Proje kapsamında makine/ekipman alımı, eğitim ve tanıtım setleri oluşturma faaliyetleri gerçekleştirildi. Organik zeytin konusunda bölgedeki çiftçiler ve kurumlar arası işbirliği geliştirildi.