Tatlı Hayat

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) kapsamında desteklenmiştir.

Proje adı: Tatlı Hayat

Proje başvuru sahibi: Adıyaman Arı Yetiştiriciler Birliği

Proje ili ve ilçesi: Adıyaman, Merkez

Proje uygulama dönemi: 2015-2016

Projenin amacı:

Genel Amaçlar: Proje kapsamında üreticilerin bilgi ve becerilerinin eğitimle geliştirilmesi, üreticilere ekonomik düzeyde arıcılık yapabilecekleri kovanların sağlanması, arıcılıkta üretilen ürünlerin çeşitlendirilmesi, üretici gelirlerinin artırılması ve pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Özel Amaçlar: Proje bölge için yeni olan bir üretim sistemini organik bal üretimini yerleştirmeye çalışan, birlik üyelerinin arıcılık kapasitelerini arttırmaya yönelik bir projedir. Bölge çiftçilerinin yoğun olarak geleneksel yöntemlere alışık olması, özellikle bölgedeki gençlerin sezonluk ya da daimi olarak büyük şehirlere çalışmaya gitmesi gibi sebepler projenin başarısı önünde tehdit gözükmektedir. Ancak mevcut arıcıların kovan sayısının arttırılması, bunlara yeni arıcıların eklenmesi ve pazar sorunu olmayan organik üretim modeli ile bu durum avantaja çevrilecektir.

Proje ile ne gerçekleştirildi:

Proje kapsamında Birlik içerisinde 50 üye organik arıcılığa geçti. 50 çiftçiye 1.000 adet organik kovan dağıtımı yapılması planlanıyor.