Organik Tarımın Yaygınlaştırılması

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) kapsamında desteklenmiştir.

Proje adı: Organik Tarımın Yaygınlaştırılması

Proje başvuru sahibi: Adıyaman Ziraat Odası

Proje ili ve ilçesi: Adıyaman, Merkez

Proje uygulama dönemi: 2015-2016

Projenin amacı:

Genel Amaçlar: Özellikle dış pazara yönelik organik üretim sözleşmeli olarak yapılmaktadır. Alınan talep doğrultusunda bir grup üreticinin ihracatçı veya aracı tüccar tarafından 'proje' altında toplanarak organik tarıma geçişi sağlanmaktadır.    

Özel Amaçlar: 2014 verilerine göre, Adıyaman’da organik tarım sistemine kayıtlı toplam çiftçi sayısı ortalama 412 kişidir. Organik tarım bakımından, Antep fıstığı işletmelerinin sayısı 145, ekili alan 4.714.295 dekar, zeytin işletmelerinin sayısı 24, ekili alan 2.870.551 dekardır. Üzüm yetiştiricilerinin sayısı 148, ekili alan 4.11.728 dekardır. Biber yetiştiricilerinin sayısı 1, ekili alan 25.392 dekardır. Badem yetiştiricilerinin sayısı 23, ekili alanı 3.048.592 dekardır. Bu verilere göre toplam işletme bakımından organik işletmelerin sayısı ve ekili alanları yetersiz olup bölgemizdeki toplam tarımsal işletmelerin organik tarıma geçiş süreçlerini hızlandırmak için eğitim yayım, işletme ziyaretleri, seminerler, broşür çalışmaları planlanmaktadır. Belirtilen ürünlerin işletmecilerinin örgütlenmelerini sağlamak amacıyla toplantılar düzenlenecektir.

Proje ile ne gerçekleştirildi:  

Proje kapsamında toprak analizlerinin yapılması için ekipman alımı ve personel istihdamı gerçekleştirildi. Proje kapsamında 126 organik toprak analizi yapıldı. Toprak analizleri sonucunda çiftçiler tarafından kullanılan gübre oranında ciddi bir düşüş oldu.