Organik Kuru Besni Üzümünün Markalaşması

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) kapsamında desteklenmiştir.

Proje adı: Organik Kuru Besni Üzümünün Markalaşması

Proje başvuru sahibi: Gıda Tarım Ve Hayvancılık Besni İlçe Müdürlüğü

Proje ili ve ilçesi: Adıyaman, Besni

Proje uygulama dönemi: 2015-2016

Projenin amacı:

Besni ilçesi yurt içi ve yurt dışı pazarlarında aranan ve rağbet gören üzümüyle tanınmış bir ilçedir. Besni ilçesinde 28.318 dekar tarım alanında üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır. Üzüm yetiştiricilik alanlarının 5.600 dönümlük kısmında Besni Kuru Üzümü Üretilmektedir. Bu üretilen kuru üzümlerin 2.500 dönümlük alanında organik tarım yapılmaktadır. 2015 yılı itibari ile ilçede 62 üretici; 16 organik, 46 Geçiş 3 statüsü bulunmaktadır.

Genel Amaçlar:

  • Organik tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilerek hâlihazırda üretimi yapılan organik ürünlerin sürdürülebilir pazarlara ulaşmasını sağlamak,
  • Nitelikli bir tedarik zincirinin oluşturmak, daha yüksek katma değerli ve dengeli fiyatlandırma yaparak bölge ekonomisine ve halkına katkı sağlamak,
  • Coğrafi işaretleme, Besni üzümü patent alımı ve logo logo vb kurumsal kimlik çalışmaları ile daha yüksek ticari rekabet, pazar payı ve fiyat artışı sağlayarak bölge halkına istihdam, gelir ve refah sağlamak,
  • Besni üzümünün marka ve kalite değerini arttırmak,
  • Mevcut üreticilere ilaveten yeni üreticilerin sertifikasyon işlemi yapılarak bölgede organik tarım yapan üretici sayısını arttırmak.

Özel Amaçlar:

  • Besni ilçesinde organik üzüm yetiştiriciliği yapan üreticilerin katkısıyla Organik Kuru Besni Üzümü Üreticiler Birliğini kurmak,
  • Organik tarım yapan üreticilere eğitimler vererek, teknik geziler düzenleyerek ve fuarlara katılım sağlayarak organik tarıma olan ilginin bölge geneline yayılmasını sağlamak
  • İlçede yetişen diğer ürünlerde (badem, antepfıstığı, ceviz, incir gibi) de organik tarıma geçişi teşvik etmek.

Proje ile ne gerçekleştirildi:

Proje kapsamında Besni Organik Meyve Üreticileri Birliği 16 kurucu üye ile kuruldu. Besni üzümünün markalaştırılması, verim ve kalitesinin artırılması için İzmir ve Manisa illerine 50 çiftçi ile birlikte 5 günlük çalışma gezisi düzenlendi. Manisa Bağcılık Enstitüsünde eğitim almaları sağlandı. Çiftçilerin fuara katılımları sağlandı. Besni üzümü için coğrafi işaret tescili ve patent başvuruları yapıldı. Bunun için 50 üreticiden toprak analizleri alında, üzümün kuruma ve şeker oranı incelendi ve 20 yılın iklim verileri ortaya kondu.