Adıyaman İlinde Organik Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) kapsamında desteklenmiştir.

Proje adı: Adıyaman İlinde Organik Bal Üretiminin Yaygınlaştırılması

Proje başvuru sahibi: Adıyaman İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü

Proje ili ve ilçesi: Adıyaman, Merkez

Proje uygulama dönemi: 2015-2016

Projenin amacı:

Genel Amaçlar: Doğada bulunan nektar, polen, su ve propolisin arılar tarafından toplanarak çeşitli arı ürünlerine dönüştürülmesi işleminde, üretimden tüketime kadar tüm aşamalarında suni besleme ve kimyasal ilaçlama yapmadan, organik tarım alanlarında veya doğal yapısı bozulmamış florada her aşaması kontrollü ve sertifikalı yapılan arıcılık faaliyetlerini içeren bir dizi eğitim faaliyetinden oluşan, bireysel kapasiteyi arttırmaya yönelik, sosyo-ekonomik kalkınmayı hedef alan bir bütündür. Projenin temel amacı mevcut arıcılara teorik ve demonstrasyona dayalı eğitim vererek faaliyetlerinin devamının sağlanması, arıcılık faaliyeti ile uğraşan yeni çiftçiler sağlanması, kırsal alanda yeni bir üretim ve pazarlama stratejisinin yaygınlaştırılmasıdır.            

Özel Amaçlar: Proje ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğünün AKS (Arıcılık Kayıt Sistemi) sistemi ile Adıyaman İli Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı olan 851 yetiştiriciye verilecek teorik ve uygulamalı eğitimler aracılığı ile arıcılık faaliyetinde bulunan işletmelerde çalışabilecek bilgiye ve sosyal güvenceye sahip kalifiye elemanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

  • Arıcılık faaliyetlerinde önemli bir yeri olan elemanları eğiterek ekonomiye olan katkılarını ve karar alma noktasında etkinliklerini arttırmak,
  • Atıl durumda bulunan iş gücünü değerlendirerek ülke ekonomisine katma değer yaratmak,
  • İl sınırları içerisinde yetiştiricilik yapan arıcıların örgütlenmelerini desteklemek, bunun için gerekli bilgileri vermek
  • İşsizlik nedeniyle oluşabilecek sosyal riskleri azaltmak, böylece büyük kentlere göçü azaltmak,
  • Modern arıcılık tekniklerini öğreterek daha fazla kaliteli ürün almak,
  • Maliyetleri düşürmek ve kârlılığı arttırmak,
  • Bölgenin mevcut durumunu gözeterek çevre bilinci oluşturmak,
  • Bölge koşullarına uygun pazarlama stratejisi geliştirmek.

Proje ile ne gerçekleştirildi:

Proje kapsamında iklim ve toprak yapısının çok uygun olan Adıyaman’da çiftçilere 1.050 tane kovan dağıtımı yapıldı. Ayrıca organiğe uyumlu boş kovan, ana arı, organik ilaç ve petek dağıtımı gerçekleştirildi. Mevcut durumda yaklaşık 80 arıcı organik arıcılık yapmaktadır. Arıcılar ile yapılan görüşmelerde organik bal satışından elde edilen ekonomik gelirde artış olduğu belirlendi. Organik bal üretimine ilaveten polen ve türevleri de üretilmeye başlandı. Proje kapsamında, Adıyaman Arı Yetiştirici Birliği ve Adıyaman Üniversitesi ile işbirliği geliştirildi.