Organik Tarıma Uygun Zeytin Çeşitlerinin Biyoteknolojik Yöntemlerle Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) kapsamında desteklenmiştir.

Proje adı: Organik Tarıma Uygun Zeytin Çeşitlerinin Biyoteknolojik Yöntemlerle Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

Proje başvuru sahibi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Proje ili ve ilçesi: Kilis, Merkez

Proje uygulama dönemi: 2015-2016

Projenin amacı:

Genel Amaçlar: Kilis İli ve çevresindeki zeytin alanları zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Bu nedenle bölgede yetiştiriciliği yapılan zeytin genotiplerinden verimli, hastalıklara ve kuraklığa dayanıklı zeytin çeşitlerinin belirlenerek in vitro koşullarda çoğaltılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Organik tarımda kullanılabilecek çeşitlerin abiyotik ve biyotik stres koşullarına dayanıklı olması bu sistemde yetiştiriciliği kolaylaştırmaktadır.                                                                                                                                                  

Özel Amaçlar:

  • Kilis İli ve köylerinde zeytin üretimi yapan çiftçiler başta olmak üzere tüketicilerde organik zeytin üretimi ve organik zeytinyağı üretimi konusunda bilinç uyandırılması ve farkındalık sağlanması.
  • Çiftçilere verilecek olan mesleki eğitim ve seminerler ile organik zeytin üretiminin uygulanabilirliğinin artırılması, tüketicide de organik zeytinyağına ulaşım ve kullanımı aşamasında bilinçlendirme yapılması.

Proje ile ne gerçekleştirildi: 

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği ile işbirliği içerisinde üretici bahçeleri ziyaret edilerek ve inceleme yapılarak en verimli zeytin klonları belirlendi. Proje kapsamında laboratuvar altyapısı geliştirilerek doku kültürüyle üretilen 2.000 adet zeytin fidanı üreticilere dağıtıldı. Bu çalışma zeytin fidanı üretmek isteyen bölgedeki diğer yatırımcılara da örnek oldu.