Organik Zeytinle Gelen Sağlıklı Lezzet Projesi

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı (MDP) kapsamında desteklenmiştir.

Proje adı: Organik Zeytinle Gelen Sağlıklı Lezzet Projesi

Proje başvuru sahibi: Kilis İli Organik Zeytin Üreticileri Birliği

Proje ortakları:   Kilis İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Proje ili ve ilçesi: Kilis, Merkez

Proje uygulama dönemi: 2015-2016

Projenin amacı:

Genel Amaçlar:  Organik tarımı desteklemek, bu yönde bilinç artırmak, GAP Bölgesi'ndeki organik tarım değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak.

Özel Amaçlar: Çiftçilere verilecek olan mesleki eğitim ve seminerler ile organik zeytin üretiminin uygulanabilirliğini artırmak, tüketicinin organik zeytinyağına erişimi ve kullanımına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmak.

Proje ile ne gerçekleştirildi:

Makina/ekipman alımı, eğitim, pazarlama ve markalaşma faaliyetleri gerçekleştirildi. Birlik üye sayısı proje faaliyetleri ile 305’ten 360’a yükseldi. Tesisin üretim kapasitesi ise 80 tondan 160 tona yükseldi.