Kilis İli’nde Organik Zeytinyağı Üretiminde Rekabetin Artırılması Projesi

GAP Bölgesi’nde Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi kapsamında “Pilot” proje olarak uygulanmıştır.

Proje adı: Kilis İli’nde Organik Zeytinyağı Üretiminde Rekabetin Artırılması Projesi

Proje başvuru sahibi: Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği

Proje ili ve ilçesi: Kilis, Merkez

Proje uygulama dönemi: 2013-2016

Projenin amacı:

Proje ile; üretici birliği üyelerinin zeytin üretimi, hasadı, budaması vb. üretim uygulamalarından başlayarak, kaliteli zeytin elde edilmesi, zeytinin kurulacak organik sertifikalı modern bir işletmede işlenmesi, ürünlerin markalı olarak paketlenmesi, katma değerli bir şekilde pazarlanması ve birliğin kurumsal kapasitesinin arttırılması amaçlanmaktadır.

Proje ile ne gerçekleştirildi:

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, İpekyolu Kalkınma Ajansı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Kilis İli Organik Zeytin Üreticileri Birliği’nin finansal katkıları ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteği ile Kilis Kocabeyli Köyü’nde birliğin mülkiyetinde olan 12.000 m2’lik bir alan üzerine 600 m2 kapalı alana sahip bir Entegre Organik Zeytin İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi kuruldu. Tesis, 24 Ocak 2015 tarihinde faaliyete açıldı. Projenin toplam tutarı yaklaşık olarak 1,2 Milyon ABD Dolarıdır.

Proje altyapı, üst yapı ve teknik destek olmak üzere üç ana eksende ve bütüncül bir çerçevede modellendi. Böylece organik zeytinin organik müteşebbis sertifikasına sahip, modern bir işletmede işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve pazarlanması mümkün olabilmektedir. Türk Patent Enstitüsüne “Kilis Organik Zeytinyağı” coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Tesisin ve elde edilen zeytinyağının TR ve AB standartlarına göre organik üretim açısından kontrol ve sertifikasyonu, ISO Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirmesi (ISO/EN/TR 9001, 22000, 14000, 18001,) tamamlandı. Ayrıca, ambalajlar için yeni Kilizi logolu etiket tasarım çalışması, broşür, web tasarımı (www.kilizi.org) gerçekleştirildi. Gerekli güncellemeler birlik uzmanlarınca yapılmaktadır.

2015-2016 hasat döneminde 276 üyenin ürünleri tesiste sıkıldı. Toplam 244 ton zeytinyağı üretildi. Bunun 94 tonu iç piyasaya dökme olarak pazarlandı ve genel olarak Ege Bölgesi’ne satışı yapıldı. Geriye kalan 150 ton ise halen tanklardadır. Paketleyip satmak için çalışmaları devam etmektedir.

Birlik tarafından İpekyolu Kalkınma Ajansı’na sunulan projeler ile 80 tonluk iki adet kontinü sistem zeytin sıkım makinası alındı.