GAP Organik Tarım Küme Projesi’ne Küme Mükemmeliyeti Bronz Etiketi Ödülü

Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası (European Secretariat for Cluster Analysis-ESCA) tarafından GAP Organik Tarım Kümesine ‘Küme Mükemmeliyeti Bronz Etiketi’ ödülü verildi.

Avrupa’daki 350’den fazla kümenin faaliyetlerini, yapılarını ve yönetimlerini inceleyen ve Avrupa Birliği’nce Türkiye’de akredite edilen uzmanlar tarafından kümenin yapısı, yönetim ve yönetişimi, stratejisi, finansmanı, sağladığı hizmetler, bağlantıları, küme içindeki etkileşimler, başarıları ve kümenin tanınırlığı gibi farklı göstergeler üzerinden analizler yapıldı. Yapılan analizlerde kümenin bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda ortaya koyduğu başarısı, Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Küme Analizleri Sekretaryası (ESCA) tarafından da Bronz Etiket ile tasdik edildi. GAP Organik Tarım Kümesi, Türkiye’de bu tescile sahip dört kümeden biri.

GAP Organik Tarım Küme Projesi, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle 2009 yılından beri yürütülüyor.

GAP Organik Tarım Küme Yol Haritası’nda, “Bölgenin 2023’te geniş ve verimli sulanabilir tarım alanları ile Türkiye’nin önde gelen organik tekstil ve gıda hammadde tedarikçisi, yenilikçi ve rekabetçi organik üretim cazibe merkezi olması” ortak vizyon olarak belirlendi ve bu vizyon paydaşlarca sahiplenildi. Bu çerçevede ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir modeller oluşturulmasına yönelik, üretim, tanıtım, pazarlama, kapasite geliştirme faaliyetleri yürütüldü. Kümenin GAP Organik (GO) Markası Türkiye’de tescillendi, tanıtımına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Kümenin kurumsallaşmasına yönündeki önemli adımlarda biri de Haziran 2016’da GAP Organik Küme Derneği’nin (GAP ORKÜDER) kurulması oldu. GAP ORKÜDER kümenin uluslararasılaşma faaliyetlerini sürdürüyor.

Küme Mükemmeliyeti Bronz Etiketi ödülü, kümenin uluslararasılaşması için de ciddi bir adım özelliği taşıyor. Küme Mükemmeliyeti Bronz Etiketi; kümenin hem mükemmellik yolunda ilerlemesini sağlayacak, hem de Avrupa Birliği’ndeki farklı kuruluşlarla işbirliği yapabilmesinin yolunu açacak.

İlgili Fotoğraf Galerisi