GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) işbirliği kapsamında uygulanacak programların protokolü imzalandı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) teknik desteği ile hazırlanan, Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Programı ve Organik Tarım Programı’nın Şanlıurfa’da düzenlenen imza töreninde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz hazır bulundu.

Daha önce uygulanan üç program kapsamında Adıyaman, Gaziantep ve Kilis İllerinde uygulanan pilot projelerle bölge kalkınmasına önemli katkılar sağlandı. Uygulanacak programların aşağıda yer alan muhtemel öncelikleri çerçevesinde programlar TRC1 bölgesinde uygulanacaktır.

Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Programı Öncelikleri;

  • Bölgedeki sanayi işletmelerinde enerji verimliliği konusunda farkındalığın arttırılması,
  • Bölgede üretim yapan sanayi işletmelerinde enerji verimliliğine yönelik tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması.
  • Bölgede GAP BKI desteği ile kurulmuş olan GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP YENEV) ve GAP Enerji Verimliliği Danışmalık ve Kuluçka Merkezi (GAP EVD) gibi Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Danışmanlık ve Araştırma Merkezleri’nin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.

Organik Tarım Programı Öncelikleri; 

  • Organik tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesi,
  • Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik tarımsal ürünlerin katma değerinin ve kalitesinin arttırılması,
  • Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi suretiyle, Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik ürünlerin sürdürülebilir pazarlara erişiminin sağlanması

Destek programları kapsamında 5.000.000 TL’nin bölgeye aktarılması ön görülüyor.

İlgili Fotoğraf Galerisi