GAP Organik Küme Derneği Lansman ve Genel Kurul Toplantısı

Yer: Gaziantep, Grand Otel

GAP Organik Küme Derneği’nin kurulmasıyla, GAP Bölgesi’nde organik tarım sektörünün kurumsallaşmasına yönelik büyük bir adım atıldı. Derneğin tanıtım toplantısı 16 Kasım 2016 tarihinde Gaziantep Grand Otel’de gerçekleştirilecek.

GAP Organik Küme Derneği’nin (GAP ORKÜDER) kurulmasıyla, GAP Bölgesi’nde organik tarım sektörünün kurumsallaşmasına yönelik büyük bir adım atılmış oluyor. GAP Organik Küme Derneği (GAP ORKÜDER), bölgede organik tarım ve organik tekstil alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri bir çatı altında topluyor. GAP Organik Küme Derneği (GAP ORKÜDER), küme oluşturma ve güçlendirme konularındaki çalışmaları organize ederek organik ürünlerin üretimi, tüketimi ve kullanımını teşvik edici, yaygınlaştırıcı çalışmalar yaparak toplum sağlığı ve çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanması amacını taşıyor. Dernek; üyelerinin ortak menfaatlerini korumayı, aralarındaki işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmeyi, ihtiyaç duydukları hammadde, girdi, makine-teçhizat temini, lojistik, pazarlama, tanıtım, eğitim, araştırma-geliştirme, mali fonlardan yararlanma, yerel ve ulusal alanlarda işbirliği geliştirme gibi konularda üyelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

2009 yılından beri GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile teknik işbirliği içinde GAP Organik Tarım Küme Projesi yürütülüyor. “Ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir başarı hikâyelerinin oluşturulması”  hedefine katkı sunmak üzere bölgede farklı alanlarda pilot projeler gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kurumsallaşması amacıyla 3 Haziran 2016’da GAP Organik Küme Derneği (GAP ORKÜDER)  kuruldu.

Derneğin tanıtımı 16 Kasım 2016 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirilecek.

Bölgede organik sektöründe yer alan bütün paydaşların derneğe üye olması ve etkin katılımları derneğin çalışmalarına yön vermek açısından büyük önem taşıyor.